loader image

Американскиот Универзитет на Европа – ФОН и Македонската Еспорт Федерацијa го организираа својот прв заеднички настан

По успешното завршување на првиот заеднички настан на Американскиот универзитет на Европа – ФОН (АУЕ ФОН) и Македонската Еспорт Федерација (МЕСФ), со гордост објавуваме дека имаме рекорден број на заинтересирани млади, со возраст од 18 до 28 години, кои се пријавија и учествуваа на овој важен настан. Со вкупно 70 учесници, се потврди големиот интерес […]

МЕСФ и AUE FON – Прва едукативна програма за еспорт

Македонската Еспорт Федерација (МЕСФ) најавува нова соработка со ,,American University of Europe”. Целта на оваа соработка е преку взаемно организирани едукативни програми, настани, турнири, младите луѓе во нашата држава и регионот да добијат вистинска слика за тоа што еспортот претставува денес. Од голема важност е младите луѓе да добијат соодветна едукација и насоки за можностите […]